Le site français des allergies aux pollens
Le Réseau National de Surveillance AérobiologiqueRNSAButlletí d'alerta
 

Titre Els riscs per ciutat

Aquest plànol representa els llocs de control del RNSA (Xarxa Nacional de Control Aerobiològic).

Fent clic a cada una de les ciutats podeu accedir :

• a informacions generals relatives als llocs de control
• al balanç general de pol·linització durant la temporada 2008 i previsions pel 2009

Si no aconseguiu veure el plànol, vol dir que us manca el plug-in Flash.
Per descarregar-lo, feu clic AQUÍ
Atenció, cal disposar d'una versió Internet Explorer 5.0 o superior.

 

Escolliu una ciutat

Si no veieu el plànol, seleccioneu la ciutat aquí

Sélectionner Selectionner


Végétation en ville.
Guide d'information
sur les plantes
à pollen allergisant