Le site français des allergies aux pollens
Le Réseau National de Surveillance AérobiologiqueRNSAButlletí d'alerta
 

Titre Els pol•lens

Principals pol•lens al•lergògens

No tots els pol•lens són al•lergògens. Per provocar símptomes d'al•lèrgia, és indispensable que els grans dels pol•lens arribin a les mucoses respiratòries dels humans. Només les plantes anemòfiles disseminen els grans de pol•len pel vent; mentre que les plantes entomòfiles necessiten la intervenció d'un insecte per garantir llur fecundació en transferir el pol•len de la flor mascle d'origen a la flor femella receptora.

• Els pol•lens al•lergògens els emeten les plantes (arbres i herbàcies) anemòfiles.
• Per a ser al•lergogen, un gra de pollen ha de disposar de substàncies (proteïnes o glicoproteïnes) reconegudes com immunològicament nefastes per a un individu donat.

Taula comparativa

Arbres Potencial Arbres Potencial
Xiprer-Teix
5
Plàtan d'ombra
3
Avellaner
3
Mûrier
2
Vern
4
Hêtre
2
Pollancre, xop, àlbe
2
Alzina, roure, surera, garric
4
Orme
1
Pin
0
Salze
3
Olivera
3
Freixe
4
Til-ler
3
Carpí
3
Castanyer
2
Bedoll
5
 

 

Herbàcies
Potencial
Herbàcies
Potencial
Rumex
2
Ortigues
1
Gramínies
5
Chenopode
3
Plantatge
3
Artemísia
4
Parietària
4
Ambròsia
5
Potencial al·lergogen de 0 = nul a 5 = molt fort

 

Glossari de pol•len noms

Aquí hi ha els noms dels partits de pol•len en llatí, alemany, Anglès, Català, espanyol i francès:

Titre Reconèixer els arbres al•lergògens

Prement l'enllaç que figura aquí sota, podeu descarregar un pòster que us permetrà conèixer quins són els arbres que emeten pol•lens al•lergògens i on s'hi detallen:  fulles, flors, fruites i escorces, i també es dóna una indicació del risc al•lergogen associat a aquests pol•lens d'arbres.

Descarregar el pòster arbres

Titre Guia de la vegetació a la ciutat

Aquesta guia us donarà informació sobre l'al•lèrgia als pol•lens però també sobre les principals accions que tal dur a terme  per lluitar contra aquesta al•lèrgia.

Descarregar la guia


Végétation en ville.
Guide d'information
sur les plantes
à pollen allergisant

Cliquez sur les photos
pour en savoir plus

Ambroisie Ambroisie

Armoise Armoise

Bouleau Bouleau

Chêne Chêne

Frêne Frêne

Graminées Graminées

Noisetier Noisetier

Plantain Plantain