Presentació

El Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) és una associació regida per la llei de 1901, creada el 1996 per continuar amb les tasques dutes a terme des del 1985 pel Laboratori d´Aerobiologia de l´Institut Pasteur de Paris.

L'objectiu principal d'aquesta xarxa és l'estudi del contingut de l'aire en partícules biològiques que puguin tenir una incidència en el risc al·lèrgic per a la població. És a dir, l'estudi del contingut de l'aire en pol·lens i en fongs, així com el recull de dades clíniques associades.

Les dades que figuren a la pàgina web es poden invalidar o modificar una vegada feta la seva difusió sense que se n'informi prèviament.

El RNSA funciona gràcies a un Consell d'Administració composat per agents clínics, analistes i membres funcionals i a un Consell Científic composat per membres nomenats per la Direcció General de Salut, l´Institut de Control Sanitari, el Consell Superior d'Higiene Pública, així com per especialistes en al·lergologia, palinologia i anàlisis biològiques.

Revenir en haut de la page